denigrate1520s, from L. denigratus, pp. of denigrare “to blacken, defame,” from de- “completely” (see de-) + nigr-, stem of niger “black” (see Negro). of unknown origin. “Apparently disused in 18th c. and revived in 19th c.” [OED]. Related: Denigrated; denigrating.
denigrate1520s, from L. denigratus, pp. of denigrare “to blacken, defame,” from de- “completely” (see de-) + nigr-, stem of niger “black” (see Negro). of unknown origin. “Apparently disused in 18th c. and revived in 19th c.” [OED]. Related: Denigrated; denigrating.
In Amsterdam Zuidoost is er een Sinterklaascode voor scholen. Als jij als ouder een probleem hebt met de Sinterklaasviering kan je deze code tonen en laten zien. Ouders buiten Amsterdam Zuidoost die nu het gesprek aangaan met de school van hun kind(eren) kunnen dit ook meenemen in hun gesprekken.

In Amsterdam Zuidoost is er een Sinterklaascode voor scholen. Als jij als ouder een probleem hebt met de Sinterklaasviering kan je deze code tonen en laten zien.

Ouders buiten Amsterdam Zuidoost die nu het gesprek aangaan met de school van hun kind(eren) kunnen dit ook meenemen in hun gesprekken.

By the way you didn’t choose for this image of Zwarte Piet just as you’re probably not consciously choosing for racism. It’s been instilled in you and I both since childhood. On occasion I used to laugh it off as well (looking back though, it was always with a sense of unease because I knew full well that something wasn’t adding up). The mental blinders close once somebody brings it up: we’ve been culturally indoctrinated; racism is institutionalized. This cultural indoctrination is so strong that we’re probably never going to be completely rid of it. It’s not our fault it exists, but that doesn’t mean that we can’t and shouldn’t take our responsibility to change the tradition. If we don’t, knowing what we (could) know, it is our fault it continues to exist. - Andger van der LandIn the picture you see Princess Maxima of the Netherlands, who was born and raised in Argentina, with her two children.

By the way you didn’t choose for this image of Zwarte Piet just as you’re probably not consciously choosing for racism. It’s been instilled in you and I both since childhood. On occasion I used to laugh it off as well (looking back though, it was always with a sense of unease because I knew full well that something wasn’t adding up). The mental blinders close once somebody brings it up: we’ve been culturally indoctrinated; racism is institutionalized. This cultural indoctrination is so strong that we’re probably never going to be completely rid of it. It’s not our fault it exists, but that doesn’t mean that we can’t and shouldn’t take our responsibility to change the tradition. If we don’t, knowing what we (could) know, it is our fault it continues to exist.
- Andger van der Land

In the picture you see Princess Maxima of the Netherlands, who was born and raised in Argentina, with her two children.

'So you know Zwarte Piet is racist and you say it at a birthday party or a gathering. It’s a given that you’ll hear all the arguments on the red bingo card. If you need to counter these arguments you just turn to the corresponding arguments on the yellow card.'
 The concept is by Arnold Lubbers and the text above is a version of Wendela de Vries’ instructions on using the card. The counterarguments come from the many conversations I’ve had and the literature I’ve read on the subject and the discussion itself. You can order a physical copy for €2,- by mailing to zwartepietisracisme@gmail.com

'So you know Zwarte Piet is racist and you say it at a birthday party or a gathering. It’s a given that you’ll hear all the arguments on the red bingo card. If you need to counter these arguments you just turn to the corresponding arguments on the yellow card.'


The concept is by Arnold Lubbers and the text above is a version of Wendela de Vries’ instructions on using the card. The counterarguments come from the many conversations I’ve had and the literature I’ve read on the subject and the discussion itself.

You can order a physical copy for €2,- by mailing to zwartepietisracisme@gmail.com
En bij deze de antwoorden die bij de Bingo kaart horen

En bij deze de antwoorden die bij de Bingo kaart horen

For those who don’t believe. ‘Negro’ colored facepaint just shown to me by a friend here in Amsterdam.  (And the manufacturer is located in San Francisco, where they should know better).

For those who don’t believe. ‘Negro’ colored facepaint just shown to me by a friend here in Amsterdam.

(And the manufacturer is located in San Francisco, where they should know better).

'Er wordt te vaak gedacht dat de vrijheid van meningsuiting ook mensen het recht geeft om te beledigen en kwetsen. In de discussie rondom Zwarte Piet worden racistische uitspraken gedaan alsof ze een gegeven van de discussie zijn. Nou nee, racisme is geen gegeven maar een moedwillige daad. Men vergeet dan ook dat de vrijheid van meningsuiting twee kanten heeft. Roep jij iets racistisch dan geef ik aan dat je iets racistisch hebt geroepen. Het benoemen van racistische voorvallen is onlosmakelijk verbonden aan het project Zwarte Piet Is Racisme. Mij of anderen in de discussie proberen te kleineren, omdat je dat nodig vindt om je mening kracht bij te zetten, toont alleen de zwakte van je argument. Hier is geen ruimte voor ‘autochtone woede’.' - Quinsy Gario

'Er wordt te vaak gedacht dat de vrijheid van meningsuiting ook mensen het recht geeft om te beledigen en kwetsen. In de discussie rondom Zwarte Piet worden racistische uitspraken gedaan alsof ze een gegeven van de discussie zijn. Nou nee, racisme is geen gegeven maar een moedwillige daad. Men vergeet dan ook dat de vrijheid van meningsuiting twee kanten heeft. Roep jij iets racistisch dan geef ik aan dat je iets racistisch hebt geroepen. Het benoemen van racistische voorvallen is onlosmakelijk verbonden aan het project Zwarte Piet Is Racisme. Mij of anderen in de discussie proberen te kleineren, omdat je dat nodig vindt om je mening kracht bij te zetten, toont alleen de zwakte van je argument. Hier is geen ruimte voor ‘autochtone woede’.'
- Quinsy Gario

'One of the most racist reactions is when people say that if I don’t like Zwarte Piet I should go back where I came from. You’re then forced to act more like an ‘autochtonous’ person and simultaneously when you do that, by straightforwardly noting that something isn’t according to your liking, you have to leave the country. This reaction shows that a lot of people have a certain image of who is and can be a full member of Dutch society. I am without question a full member of society and won’t put that up for discussion. And as a member of Dutch society I am also responsible for what gets put out there in name of all of us. That means that I have as much right to speak out and will continue to use that right by putting Zwarte Piet up for discussion.'- Quinsy Gario

'One of the most racist reactions is when people say that if I don’t like Zwarte Piet I should go back where I came from. You’re then forced to act more like an ‘autochtonous’ person and simultaneously when you do that, by straightforwardly noting that something isn’t according to your liking, you have to leave the country. This reaction shows that a lot of people have a certain image of who is and can be a full member of Dutch society. I am without question a full member of society and won’t put that up for discussion. And as a member of Dutch society I am also responsible for what gets put out there in name of all of us. That means that I have as much right to speak out and will continue to use that right by putting Zwarte Piet up for discussion.'
- Quinsy Gario

'Een van de meest racistische reacties is wanneer mensen zeggen dat als Zwarte Piet mij niet bevalt ik maar terug moet gaan waar ik vandaan kom. Je wordt dan gedwongen om je meer als een ‘autochtoon’ te gedragen en tegelijkertijd wanneer je dat doet, door direct aan te geven dat iets je niet zint, moet je het land verlaten. Die reactie toont dan ook aan dat velen een bepaald beeld erop nahouden van wie een volwaardig lid van de samenleving is en kan zijn. Dat ik een volwaardig lid van de samenleving ben staat buiten kijf en dus niet ter discussie. En als lid van de Nederlandse samenleving draag ik ook verantwoordelijkheid voor wat in naam van ons allen wordt gemaakt. Ik heb net zoveel recht van spreken als anderen en blijf dat recht ook gebruiken om Zwarte Piet ter discussie te stellen.' - Quinsy Gario

'Een van de meest racistische reacties is wanneer mensen zeggen dat als Zwarte Piet mij niet bevalt ik maar terug moet gaan waar ik vandaan kom. Je wordt dan gedwongen om je meer als een ‘autochtoon’ te gedragen en tegelijkertijd wanneer je dat doet, door direct aan te geven dat iets je niet zint, moet je het land verlaten. Die reactie toont dan ook aan dat velen een bepaald beeld erop nahouden van wie een volwaardig lid van de samenleving is en kan zijn. Dat ik een volwaardig lid van de samenleving ben staat buiten kijf en dus niet ter discussie. En als lid van de Nederlandse samenleving draag ik ook verantwoordelijkheid voor wat in naam van ons allen wordt gemaakt. Ik heb net zoveel recht van spreken als anderen en blijf dat recht ook gebruiken om Zwarte Piet ter discussie te stellen.'
- Quinsy Gario

'Binnen de  dominante (populaire) cultuur is het vanzelfsprekend om zwarte mensen in specifieke rollen te zien. Het is zo natuurlijk geworden om zwart met dienstbaarheid te associëren dat men daar vaak bij voorbaat vanuit gaat. Een universitaire docent bijvoorbeeld was uitgenodigd als spreker op een conferentie. Toen zij een mannelijke collega tegemoet trad om zich voor te stellen, gaf hij haar prompt zijn jas, ervan uitgaande dat ze wel de garderobejuffrouw moest zijn. Een zwarte advocaat wordt in de rechtszaal geregeld aangezien voor de koffiejuffrouw en haar witte cliënt voor de advocaat.' - Lulu Njemileh Helder in Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht (1998)

'Binnen de  dominante (populaire) cultuur is het vanzelfsprekend om zwarte mensen in specifieke rollen te zien. Het is zo natuurlijk geworden om zwart met dienstbaarheid te associëren dat men daar vaak bij voorbaat vanuit gaat. Een universitaire docent bijvoorbeeld was uitgenodigd als spreker op een conferentie. Toen zij een mannelijke collega tegemoet trad om zich voor te stellen, gaf hij haar prompt zijn jas, ervan uitgaande dat ze wel de garderobejuffrouw moest zijn. Een zwarte advocaat wordt in de rechtszaal geregeld aangezien voor de koffiejuffrouw en haar witte cliënt voor de advocaat.'
- Lulu Njemileh Helder in Sinterklaasje, kom maar binnen zonder knecht (1998)